ITC

ITC in Tielt, is een van ’s werelds grootste producenten van getuft vast tapijt uit polyamide. Het dankt zijn snelle groei aan een daadkrachtig beleid en een toekomstgerichte visie. ITC biedt een dynamische werkomgeving met geëngageerde medewerkers en beheerste processen.
Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, milieubewustzijn, collegialiteit en teamwork op de werkvloer.
Dankzij een verticale integratie controleert ITC zijn complete productieproces, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor integrale kwaliteitszorg.
3 / 6