BALTA - ON THE FLOOR

Balta is een bijzonder gewaardeerde werkgever en meteen ook de grootste in de West-Vlaamse privésector. 

Werken bij Balta gaat om het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten. De werkomgeving biedt volop ruimte aan autonomie, eigen initiatief, opleiding en interne mobiliteit. Ook een professioneel onthaalbeleid, een persoonlijke benadering en een individuele opvolging maken hier deel van uit.


De groepsgeest wordt verder uitgebouwd via tal van culturele en sportieve events, veiligheids- en gezondheidsacties en familiaal gerichte activiteiten. Tenslotte nemen we bij Balta ook onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid op door het steunen van goede doelen.


We zijn fier op onze medewerkers, want dankzij hun dagelijkse inzet kunnen we als groep onze ambitieuze doelstellingen waarmaken.

 

Klik op de foto van een medewerker om de link naar zijn of haar verhaal in een korte video te zien.


PROCESS AND PROJECT ENGINEER PIETER

8 / 11
8 / 11